Održavanje sajta ili održavanje web programa je proces koji se obavalja nakon izrade sajta ili programa i puštanja u rad sajta / programa.

Proces održavanja sajta / programa podrazumeva da sajt / program bude dostupan i da nesmetano funkcioniše kao i u trenutku izrade samog sajta ili programa.

Održavanje sajta su sve one radnje na sajtu i sa sajtom koje se obavljaju nakon njegove izrade i puštanja u rad, a koje obezbeđuju njegov nesmetan rad, dostupnost, pravljenje rezervnih kopija i prilagođavanje Internet standardima.


KADA ZNATE DA VAM JE POTREBNO ODRŽAVANJE SAJTA?


Ako se češće događaju prekidi u radu i dostupnosti sajta,

 ako se neke stranice neuobičajeno dugo učitavaju,

ako nemate rezervne kopije sajta,

ako ne ažurirate sadržaj sajta, …

Tada definitivno morate poraditi na održavanju sajta.


ŠTA SE PODRAZUMEVA POD ODRŽAVANJEM SAJTA?


Održavanje sajta je posao koji zahteva vreme i resurse. Ukoliko nemate adekvatne resurse za tu namenu, obratite se nama i mi ćemo naći optimalan plan održavanja vašeg sajta u skladu sa potrebama i trendovima na Internetu.


Pobrojaćemo najvažnije aktivnosti koje treba da se sprovode u cilju valjanog održavanja sajta:


  1. Provera dostupnosti i brzine učitavanja stranica

  2. Provera kvaliteta hosting provajdera (deljeni hosting)

  3. Pravljenje rezervnih kopija sajta (popularno backup)

  4. Ažuriranje materijala, teksta, slika i grafičkih elemenata sajta (ukoliko to radi naša firma)

  5. Optimizacija dostavljenog materijala slike, video, … (ukoliko ih mi radimo)

  6. Konsultacije u vezi poboljšanja funkcionalnosti web sajta

  7. Rešavanje problema u funkcionalnosti sajta, nedostupnih internih i eksternih linkova i drugih sličnih grešaka


Održavanje sajta na mesečnom nivou


Mesečno održavanje web sajta se koristi kada je promena na sajtu redovna i kad se dešava češće (više puta u mesec dana). Česta promena sadržaja, pored teksta i fotografija, može podrazumevati i izmenu više stranica, kao i dodavanje novih (npr. novi proizvodi u katalogu, promena cenovnika, novi direktorijum u galeriji itd.). Za dinamične firme koje često modifikuju i uvećavaju svoje poslovanje, održavanje sajta na mesečnom nivou je najbolje rešenje.


Održavanje web sajta po potrebi


Održavanje sajta po potrebi se koristi za sajtove kojima se sadržaj retko ili/i neredovno menja (jednom u mesec dana i ređe). U 90% slučajeva podrazumeva promenu teksta i fotografija, eventualno dodavanje slika u postojeće galerije ili ažuriranje vesti. Za firme sa potrebom za ređim promenama na sajtu, ovo je najoptimalniji princip ažuriranja/održavanja sajta.


Šta podrazumeva ažuriranje web sajta


Ažuriranje web sajta podrazumeva promenu postojećeg sadržaja na stranicama, kao i dodavanje stranica sa istom strukturom. Kompletna promena izgleda web sajta i dodavanje web elemenata koji pre nisu postojali (forme, ankete, flash, skripte, itd.) spadaju u održavanje sajta, unapređenje funkcionalnosti ili redizajn sajta.

Ako imate čestu potrebu za održavanjem web sajta, a ne želite da imate stalno zaposlene koji će se time baviti, kod nas možete dobiti usluge pojedinačne ili redovne usluge ažuriranja i održavanja web stranica. Nudimo vam održavanje web sajta na mesečnom nivou i po potrebi.

Call Now ButtonPozovite nas!